• Caracteristici
 • Servicii și Facilități
 • Utilități
 • Poziționare
 • Harti
 • Timisoara Airport Industrial Park

  Este realizat in vederea dezvoltarii unei zone de servicii necesare transportului aerian, fiind in directa legatura cu pista Aeroportului International - Traian Vuia. Parcul industrial va avea acces supravegheat, parcelele fiind integrate in incinta aeroportului.
  In urma parcelarii au rezultat 4 loturi pe care vor putea fii amplasate functiuni destinate serviciului de transport aerian: hangar, atelier intretinere, depozite, catering, platforme aeronave, parcari.
  Aceasta zona urmeaza sa fie imprejmuita si poate fi deschisa spre incinta aeroportului, accesul din exterior urmand sa fie controlat.

   

  Caracteristici

  Suprafață: 29.850 mp
  Parcele:4 loturi cu urmatoarele suprafete 7.410mp, 5340mp, 7100 mp, respectiv 10.000 mp.
  Stadiu operațional: 100%
  Grad de ocupare: liber

  Servicii și Facilități

 • Vânzarea și închirierea parcelelor industriale, echipate cu toate utilitățile
 • Vânzarea sau închirierea proiectelor industriale la cheie pentru clădiri și hale pe parcelele din parcul nostru industrial.
 • Asistență în obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție
 • Acces rutiler din DJ 609D
  Timișoara - Aeroport
 • Platforme si drumuri betonate
 • Trotuare
 • Spații verzi de aliniament
 • Dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canal menajer și canal pluvial)
 • Putere electrică
 • Gaz
 • Securitate
 • Acces facil la sistemele CATv, Internet, telefonie fixă.
 • Parcare
 • Utilități

  Gaze Naturale
  • Posibilitatea racordarii la reteaua existenta
  Electricitate
  • se asigura prin conectarea la reteaua electrica de medie tensiune (LEA 20kV) a Enel Distributie Banat, existenta in zona.
  • se asigura post de transform are tip anvelopa de 20/0,4kV-800kVA.
  Apă Potabilă
   Pentru asugurarea necesarului de apă potabilă se vor realiza urmatoarele:
  • 1 foraj de adancime amplasat in zona destinata utilitatilor
  • 1 statie de pompare
  • 1 rezervor de apa
  • rețele de distribuție pe toate străzile
  Apă pentru incendiu
  • pentru asigurarea necesarului de apă și a debitului de refacere a rezervei de incendiu se va asigura un debit de incendiu exterior de Qie= 15 l/s, asigurat prin rețeaua de distribuție stradala și gospodărirea de apă
  • se asigură hidranți de incendiu la distanță max de 150 m amplasați pe rețeaua de apă în zona verde
  • stație de pompare
  Canalizarea menajeră
  • este prevazuta o solutie provizorie de colectare a apelor uzate intr-un bazin vitanjabil, urmand ca intr-o etapa ulterioara acestea sa fie deverate insistemul centralizat
  Canalizarea pluvială
  • retea de canalizare care va colecta apele pluviale atat de pe drumuri cat si de pe cladiri.
  • bazin de retentie inierbat cu H=2,3 m si cu un V=1270 m3
  Acces rutier
  • se realizeaza din DJ 609 D, care este drumul de acces ;a Aeroportul Timisoara dinspre DN6
  • prospectul stradal cu o latime totala de 12 m
  Rețea stradală de drumuri
  • tramă stradală de 12 m include carosabil 7m, încadrat de zone verzi (6,5m) și trotuare (2m) amenajate
  • stradă colectoare cu o lungime de 256,09 ml
  • se asigură acces către parcele și parcaje
  • sunt prevăzute tuburi PVC ptr. pozare cabluri de fibră optică
  • sunt prevăzute pe toată lungimea traseelor de tuburi cămine de tragere de la care se vor branșa toate obiectivele și tuburi de protecție la subtraversări

  Poziția față de căile de comunicații  Aeroportul Internațional Traian Vuia

  0.1 km  Autostrada A1
   

  3 km  Magistrala Feroviară
   

  1.5 km

  Harti

  Inapoi sus